دريافت گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه ( ارديبهشت ماه 1393 )

06/01/2014 18:13:00

به اطلاع كليه نمايندگان محترم مي رساند ، شركت توليدي سيميا موفق به دريافت گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه از موسسه توف نورد آلمان گرديد .