دريافت تنديس طلايي حمايت از حقوق مصرف كنندگان ( اسفند ماه 1393 )

05/25/2015 09:17:00

شركت توليدي سيميا در راستاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، به عنوان تنها شركت در صنعت سيم و كابل كشور، موفق به دريافت تنديس طلايي حمايت از حقوق مصرف كنندگان گرديد.