کسب عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ( آذر ماه 1397)

01/15/2019 15:08:00

شرکت تولیدی سیمیا با اتکا به دانش فنی منابع انسانی خود و جهت حفظ منافع مشتریان محترم، همواره در پی بهبود کیفیت محصولات خود بوده که این امر منجر به انتخاب این شرکت به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال های متمادی گردیده و همانند سال های گذشته در سال 97 نیز مفتخر به کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد استان البرز شده است. امید است این روند حفظ و ارتقاء کیفیت با حمایت مشتریان ارجمند در سال های آتی نیز ادامه یابد و مجموعه سیمیا باز هم در مجامع مهم ملی افتخار آفرین گردد.