تولید کابل شبکه CAT6 در شرکت سیمیا ( آبان ماه 1397)

01/12/2019 09:54:00

شرکت تولیدی سیمیا با موفقیت تست کابل های شبکه خود را انجام داد. کابل های شبکه با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و بکارگیری نیروی انسانی مجرب در این شرکت از تابستان سال 97 آغاز گردید در تست های انجام شده مشخص شد که سرعت انتقال اطلاعات کابل شبکه سیمیا قابل رقابت با نمونه های خارجی آن می باشد