حضور شرکت سيميا در نمايشگاه خودرو استان البرز ( تير ماه 1396 )

06/24/2000 13:37:00

نمایشگاه خودرو استان البرز با حضور کلیه خودروسازان داخلی و برند های معتبر خودرو جهانی، در تاریخ 13 تا 16 تیرماه 1396 در محل موقت نمایشگاه های بین المللی استان البرز برگزار شد. شرکت تولیدی سیمیا به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سیم های خودرویی، جهت معرفی توانمندی های خود در عرصه تولید سیم های خودرویی در این نمایشگاه حضور فعال داشت.