آرشیو خبرها

07/24/2018 08:59:00
کسب عنوان واحد صنعتي برتر ( تيرماه 1397)
دريافت عنوان واحد صنعتي برتر سال 1396 در استان البرز
07/24/2018 08:54:00
دريافت تاييديه توليد هادي هاي هوايي MINK و HYENA روکش دار از توانير ( بهمن ماه 1396 )
دريافت تاييديه توليد هادي هاي هوايي MINK و HYENA فشرده روکش دار (20kV ) از توانير
07/24/2018 08:53:00
دريافت عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ( مهر ماه 1396 )
دريافت تنديس و لوح تقدير واحد نمونه استاني اداره کل استاندارد استان البرز
05/31/2017 14:58:00
دريافت تاييديه هادي هاي هوايي HAWK و LYNX از توانير ( ارديبهشت ماه 1396 )
دریافت تاییدیه هادی های هوایی HAWK و LYNX از شرکت توانیر
02/19/2017 08:47:00
ورود به وندور لیست کالای صنعت نفت ( بهمن ماه 1395 )
ورود به فهرست بلند سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت
08/21/2016 13:10:00
دريافت تاييديه شركت مس سونگون ( مرداد ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان شركت مس سونگون
08/21/2016 11:32:00
دريافت تاييديه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ( خرداد ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
05/23/2016 08:33:00
دريافت تاييديه شركت قطار شهري شهرستان مشهد ( ارديبهشت ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت قطار شهري شهرستان مشهد
05/02/2016 08:07:00
دريافت تاييديه شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران ( فروردين ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز مجري طرح هاي بيمارستاني و اماكن سازمان تامين اجتماعي
01/19/2016 16:12:00
دريافت تاييديه شركت مهندسي و توسعه نفت ايران ( PEDEC ) ( دي ماه 1394 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت مهندسي و توسعه نفت ايران
-1-  2  3  [>]