آرشیو خبرها

02/19/2017 09:47:00
ورود به وندور لیست کالای صنعت نفت ( بهمن ماه 1395 )
ورود به فهرست بلند سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت
12/14/2016 13:18:00
دريافت تاييديه شركت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز ( آذر ماه 1395 )
ورود به لیست تامین کنندگان مجاز شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تبریز
08/21/2016 14:10:00
دريافت تاييديه شركت مس سونگون ( مرداد ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان شركت مس سونگون
08/21/2016 12:32:00
دريافت تاييديه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ( خرداد ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
05/23/2016 09:33:00
دريافت تاييديه شركت قطار شهري شهرستان مشهد ( ارديبهشت ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت قطار شهري شهرستان مشهد
05/02/2016 09:07:00
دريافت تاييديه شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران ( فروردين ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز مجري طرح هاي بيمارستاني و اماكن سازمان تامين اجتماعي
01/19/2016 17:12:00
دريافت تاييديه شركت مهندسي و توسعه نفت ايران ( PEDEC ) ( دي ماه 1394 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت مهندسي و توسعه نفت ايران
01/19/2016 17:01:00
دريافت تاييديه گروه مپنا ( آذر ماه 1394 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز گروه مپنا
01/19/2016 12:07:00
دريافت تاييديه گروه مهندسي و ساختمان صنايع نفت ( OIEC ) ( آبان ماه 1394 )
دريافت كد تامين كنندگان از گروه OIEC
10/31/2015 16:35:00
دريافت تاييديه از اپكو ( آبان ماه 1394 )
دريافت گواهينامه از شركت ايران خودرو ديزل ( اپكو )
-1-  2  3  [>]