آرشیو خبرها

02/10/2018 17:16:00
دریافت تاییدیه تولید هادی های هوایی MINK و HYENA روکش دار از توانیر ( بهمن ماه 1396 )
دریافت تاییدیه تولید هادی های هوایی MINK و HYENA فشرده روکش دار (20kV ) از توانیر
11/06/2017 13:37:00
دریافت عنوان واحد نمونه استاندارد استان البرز ( مهر ماه 1396 )
دریافت تندیس و لوح تقدیر واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد استان البرز
05/31/2017 15:58:00
دريافت تاييديه هادي هاي هوايي HAWK و LYNX از توانير ( ارديبهشت ماه 1396 )
دریافت تاییدیه هادی های هوایی HAWK و LYNX از شرکت توانیر
02/19/2017 09:47:00
ورود به وندور لیست کالای صنعت نفت ( بهمن ماه 1395 )
ورود به فهرست بلند سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت
08/21/2016 14:10:00
دريافت تاييديه شركت مس سونگون ( مرداد ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان شركت مس سونگون
08/21/2016 12:32:00
دريافت تاييديه شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ( خرداد ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
05/23/2016 09:33:00
دريافت تاييديه شركت قطار شهري شهرستان مشهد ( ارديبهشت ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت قطار شهري شهرستان مشهد
05/02/2016 09:07:00
دريافت تاييديه شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران ( فروردين ماه 1395 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز مجري طرح هاي بيمارستاني و اماكن سازمان تامين اجتماعي
01/19/2016 17:12:00
دريافت تاييديه شركت مهندسي و توسعه نفت ايران ( PEDEC ) ( دي ماه 1394 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز شركت مهندسي و توسعه نفت ايران
01/19/2016 17:01:00
دريافت تاييديه گروه مپنا ( آذر ماه 1394 )
ورود به ليست تامين كنندگان مجاز گروه مپنا
-1-  2  3  [>]