کابل ابزار دقیق


كاربرد


کابل‌های ابزار دقيق جهت انتقال اطلاعات مناسب بوده و مي توانند در اتاق هاي كنترل دستگاه هاي صنعتي و پست هاي برق به كار روند. حفاظ الكترواستاتيكي مي تواند مدارها را در برابر تداخل الكتريكي محافظت كند. استفاده از ساختار كابل هاي زوجي باعث كاهش همشنوايي مي شود. اين کابل‌ها براي ارتباط مستقيم با منابعي مانند برق شهر كه امپدانس پايين دارند مناسب نيستند.ساختار لايه ها


Cu/MGT/XLPE/OSCR/HFFR Cu/PVC/OSCR/PVC
Cu/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/HFFR Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC
Cu/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/HFFR/CWB/HFFR Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC/CWB/PVC
Cu/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/HFFR/SWB/HFFR Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC/SWB/PVC
Cu/MGT/XLPE/ISCR/OSCR/HFFR/SWA/HFFR Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC/SWA/PVC


ساختار کابل


جنس و كلاس هادي:

مس آنيل شده كلاس 1 (مفتولي)، كلاس 2 (نيمه افشان) يا كلاس 5 (افشان)، مطابق استاندارد ملي
IEC 60228) ISIRI 3084)

جنس عايق:

آمیزه XLPE، آميزه PVC یا آمیزه PE

شناسایی عايق:

به صورت رشته های شماره دار یا رنگ بندی شده

شیلد زوج ها:

در صورت درخواست مشتری می توان یک لایه نوار پلی استر روی زوج ها پیچیده و پس از قرار دادن یک رشته سیم تخلیه قلع اندود در کنار آن، کل این مجموعه را در پوششی از فویل آلومینیوم قرار داد

برای کابل‌هایی که دارای شیلد نهایی هستند یک لایه نوار پلی استر به همراه سیم تخلیه قلع اندود و فویل آلومینیوم روی کل مجموعه قرار می گیرد

روکش میانی:

برای کابل‌هایی دارای مفتول یا بافت آرمور یک روکش میانی اکسترود شده بر روی نوار پلی استر یا شیلد نهایی قرار می گیرد

مفتول آرمور:

مفتول آرمور از جنس فولاد گالوانیزه

جنس روکش:

آمیزه XLPE، آميزه PVC یا آمیزه PEمشخصات فني


کابل‌های ابزار دقيق شيلددار يا بدون شيلد نهايي، چند رشته اي و چند زوجي با عايق PVC ,PE يا XLPE و روكش HFFR ,PE ,PVC يا ... بصورت آرموردار يا بدون آرمور، با شيلد يا بدون شيلد


ولتاژ نامي:
90V
300V
500V
استاندارد مرجع:
BS EN 50288
IEC 60092
كد كابل:
PiMF RE2Y(St)Y
TiMF RE2Y(St)YRY
QiMF