کابل خودنگهدار


كاربرد


کابل های خودنگهدار جهت انتقال و توزیع نیرو در خطوط هوایی استفاده می شوند و خصوصیات بهتری نسبت به هادی های آنیل نشده مسی ارایه می دهند. با توجه به عایق دار بودن رشته ها امکان بروز اتصالی بین رشته ها و نیز سرقت برق از بین می رود.ساختار لايه ها


Al/XLPE
St/Al/XLPE
Al Alloy/XLPE


ساختار کابل


جنس و كلاس هادي:

مفتول آلومينيوم، آلومينيوم آلياژي يا فولاد گالوانيزه پركربن مطابق استاندارد ملي IEC 60228) ISIRI 3084)

جنس عايق:

آمیزه XLPEمشخصات فني


کابل های خودنگهدار آلومینیومی با عایق XLPE


ولتاژ نامي:
0.6/1kV
استاندارد مرجع:
دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های کابل های خودنگهدار فشار ضعیف شرکت توانیر.
كد كابل:
A2X-T ABC*

5 رشته: سه رشته فاز + یک رشته روشنایی + یک رشته مسنجر و نول
6 رشته: سه رشته فاز + یک رشته روشنایی + یک رشته نول + یک رشته مسنجر
( کابل های بهم تابیده شده هوایی ) ABC: Aerial bundled cables*